Hem

THOMAS MALMER

ERFARENHET OCH DRIV GER RESULTAT

RÅDGIVARE PUBLIC AFFAIRS & ANALYS

ANALYS OCH STRATEGI


Grunden för utvecklings- och kommunikationsarbete är att förstå utmaningen och att bestämma vad man vill åstadkomma. Jag gör jämförelser, utvärderingar och undersökningar för att bygga kunskap om för strategi eller kommunikaton.

KOMMUNIKATION/PA


Jag arbetar med Public Affairs och ger processtöd  i kommunikationsarbetet.  Det kan vara att arrangera möten och moderera  konferenser, workshops eller rundabordssamtal. Att skriva debattartiklar eller rapporter ingår ofta. Allt med syftet att  öka förståelsen mellan näringsliv, politik och forskning och därmed påverka beslut.

IMPLEMENTERING


Jag kan verka som projekt-/processledare i samband med utvecklingsarbeten,  konceptutveckling eller kommunikations-uppdrag. Det kan också vara intermsuppdrag för att t.ex. starta en ny verksamhet eller driva en längre utvecklingsprocess.

THOMAS MALMER

Jag har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med strategi- och policyutveckling i politiken och näringslivet, ofta i samarbete med forskning.


Jag bygger ofta samarbeten och skapar förståelse mellan näringsliv, forskning och politik. Fokus är på utvecklingsuppdrag och public affairs inom närings- och utbildningsområdet. Ofta med fokus på kunskapsintensiva branscher som teknikindustri, life science och energi.


Uppdragsgivarna finns bland företag, universitet, organisationer och myndigheter där kunskap är viktigt. 


Några uppdrag är längre som att löpande vara rådgivare i samhällspolitiska frågor, ta fram underlag för påverkan eller att bygga upp en verksamhet. Korta uppdrag kan vara att leda strategidagar, workshops eller Almedalsaktiviteter.

TJÄNSTER

Lyckat påverkans- eller förändringsarbete handlar om att skapa insikt om vad som behöver göras och koppla det till förmåga till förändring.


Exempel på tjänster:


Analys

 • Bakgrundsanalys, jämförelser, undersökningar och intervjustudier
 • Skriva strategier och handlingsplaner

Kommunikation

 • Kommunikationsrådgivning
 • Moderator och processledare
 • Skriva debattartiklar

Implementering

 • Process- och projektledning
 • interimschef

ÖVER 20 ÅRS ERFARENHET - EXEMPEL PÅ UPPDRAG

Strategi, policy och analys:

 • Förslag till masterutbildning i leadership for innovation
 • Jämförelse av tysk och svensk näringspolitik
 • Analys av förutsättningar för investeringar i Sverige
 • Skriva industristrategi för Sverige
 • Ta fram handlingsplan för svenska flygbranschen

Kommunikation

 • Leda expertsamtal inom  regeringens industrisamtal
 • Leda OECD-möte om innovationsupphandling
 • Moderara Almedalssemiarier om forskning och näringspolitik
 • Skriva debattartiklar, ofta kopplat till framtagna rapporter 

Implementering

 • Starta Forum for Global Busienss
 • Bygga upp kommunikationsfunktion för konsultbolag
 • Implementera strategi och arbetssätt i branschorganisation

EXEMPEL PÅ UPPDRAGSGIVARE

Almega, Altinget, BiMac Innovation, Entreprenörskapsforum, Ericsson, Formas, Grafiska företagen, IF Metall, IKEM, Industrirådet, InnoEnergy, IVA, KK-stiftelsen, Knightec, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, K-A Bonniers stiftelse, KTH, LIF, Näringsdepartementet, OECD, RISE, Stiftelsen för strategisk forskning, Svenskt Näringsliv, Sweden Food Arena, Swerea, Teknikföretagen, Trä- och Möbelföretagen, Transportföretagen, Tysk-svenska handelskammaren, Uppsala universitet

SENASTE INSIKTERNA

- Borde vi inte kunna bättre?

Jag skriver löpande texter om perspektiv på samhällsutvecklingen på substack. Läs mer på"En tanke till - borde vi inte kunna bätte?".


REFORMER FÖR ETT KONKURRENSKRAFTIGT NÄRINGSLIV

En ny regering har mycket att göra om man vill förbättra näringsklimatet i Sverige. Här är några konktreta förslag som kan ta högtravande strategier till riktig skillnad.


PEAK HEAD - NÄR VI INTE BEHÖVER MER, UTAN RÄTT UTBILDNING

Kompetensbristen är skriande i många branscher. Samtidigt läser allt fler elever och studenter allt längre. Vi blir som OECD benämner det "overeducated and underskilled". Så varför dimensionerar vi inte om gymnasiet och högskolan för att skapa bättre matchning? Har vi rentav nått "Peak Head"?


LEDARSKAP FÖR FÖRÄNDRING OCH INNOVATION

Ledarskap är centralt för ett företags förmåga till innovation. Men 70 procent av förändringsprojekt i organisationer misslyckas. Hur kan ledarskapet utvecklas för att bättre driva utveckling?


KONTAKT


Spännande och givade samarbeten börjar ofta med en kaffe. 


Du når mig på 070-583 44 75  eller formuläret till höger.

BOKA ETT MÖTE

 
 
 
 
unsplash