Insikter

Thomas Malmer

Advisor Public Affairs & Analysis


Jag jobbar med analys- och utvecklingsuppdrag samt strategisk kommunikation för kunskapsorganisationer som universitet, företag, branschorganisationer och myndigheter. 

Senaste insikterna

En ny regering har mycket att göra om man vill förbättra näringsklimatet i Sverige. Här är några konktreta förslag som kan ta högtravande strategier till riktig skillnad.

Kompetensbristen är skriande i många branscher. Samtidigt läser allt fler elever och studenter allt längre. Vi blir som OECD benämner det "overeducated and underskilled". Så varför dimensionerar vi inte om gymnasiet och högskolan för att skapa bättre matchning? Har vi rentav nått "Peak Head"?

Ledarskap är centralt för ett företags förmåga till innovation. Men 70 procent av förändringsprojekt i organisationer misslyckas. Hur kan ledarskapet utvecklas för att bättre driva utveckling?

För 20 år sedan var jag med i ett antal framtidsprojekt på IVA. Framtiden målades i ljusa färger där landet skulle vara bäst på kunskap, energisytem, effektiva transporter m.m. Så blev det inte. Enligt SOM-undersökningarna anser 57 procent av medborgarna att utvecklingen idag går åt fel håll. En andel som ökat över tid. 


Visionerna har funnits, strategier har tagits fram men åtgärderna har uteblivit. Vi borde kunna bättre.

Trippel helix på riktigt

Jag jobbar med att bygga samarbeten och förståelse mellan näringsliv, politik och forskning. Med analyser skapas bakgrunden, med kommunikation insikt och med implementering blir det verkstad av idéer och strategier.

Analys och strategi

Facilitator och moderator

Bistår vid implementering

Analys, kommunikation och genomförande


Framgångsrika utvecklingsprojekt eller kommunikationsuppdrag förutsätter bra bakgrundsanalys, rätt kommunikationskanaler för målgruppen och förmåga att genomföra förslagen. Jag kan bistå i samtliga steg.


Jag har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med strategi- och policyutveckling. Jag har lång erfarenhet av att bygga samarbeten och skapa förståelse mellan näringsliv, forskning och politik. Fokus är på utvecklingsuppdrag och public affairs inom forsknings- och utbildningsområdet samt kunskapsintensiva branscher som teknikindustri, life science och energi.

Exempel på ämnesområden:


- Utveckling av Clean Tech

 

- Digitalisering i näringslivet

 

- Energisystemets utveckling

 

- Framtidens transporter

 

- Trådlös kommunikation


- Incitament för kliniska prövningar


- Strukturomvandling i näringslivet


- Universitens roll för fortbildning