Bakgrund

Min bakgrund


Vad ska man kalla sig om man jobbat på bank, myndighet, regeringskansliet, som förtroendevald på kommunal nivå, projektchef i lobbyorganisation, marknandschef på konsultbolag, vd för intresseorganisation och som delägare i ett venturebolag? Min kunskap vill jag använda för att utveckla samhället med kunskap.


Sedan 2011 driver jag konsultverksamhet med fokus på kommunikation och analys i frågor om utbildning, forskning/innovation och näringspolitik.


Uppdragsgivarna finns bland företag, universitet, organisationer och myndigheter där kunskap är viktigt. Frågor om hur kunskap kommer till nytta är ofta i fokus, antingen inom den egna organisationen eller i samarbete med andra.


Uppdragens karaktär varierar. Några är längre som att  löpande vara rådgivare i samhällspolitiska frågor eller att starta en ny verksamhet. Andra uppdrag är korta som planera och leda strategidagar, workshops eller Almedalsaktiviteter.

Erfarenheter

 

Jag har arbetat i politiken, näringslivet och med univeristet och forskning, dvs. alla delar i det som i innovations-sammanhang kallas trippel helix.


Samhället behöver ständigt utvecklas med kunskap. Hur detta kan gå till i en global värld är en fråga som ständigt engagerar mig.

Politik

Förtroendevald på kommunal nivå som bl.a. ledamot av fullmäktige och ersättare i KS.

Tjänsteman i regeringskansliet.  

Näringsliv

Marknads/kommunikationschef på teknikkonsultföretag, Projektchef IVA, delägare VC respektive kommunikationsbyrå, varit styrelseledamot i flera bolag och organisationer.

Forskning

Ledamot i strategiråd vid högskola, div. projekt om forskningsstrategier vid IVA och som konsult.