Tjänster


Idé och analys

 

Grunden för utvecklings- och kommunikationsarbete är att förstå utmaningen och att bestämma vad man vill åstadkomma.


Som underlag behövs ofta omvärlds-, organisations- eller nulägesanalys. Jag kan göra jämförelser, utvärderingar och undersökningar för att bygga kunskap om vad som kan utvecklas och vad som bör kommuniceras.

 

Exempel: 

 • Gör undersökningar
 • Genomför intervjustudier
 • Gör analyser och jämförelser
 • Tar fram förslag
 • Skriver rapporter och artiklar

Kommunikation

 

Jag gör omvärldsanalyser, ger processtöd och utvecklar kommunikationsarbetet. Jag stöttar ledningsgrupper  i direkta kommunikationsinsatser mot olika intressegrupper och kunder.


Jag är vana att genomföra såväl stora konferenser och seminarier som mindre workshops och rundabordssamtal. Oavsett storlek på evenemanget krävs ett genomtänkt innehåll, rätt medverkande och en professionell moderator eller processledare som kan ämnet.

 

Exempel: 

 • Ger kommunikationsrådgivning
 • Agerar som moderator och processledare
 • Arrangerar möten och rundabordssamtal
 • Skriver debattartiklar och talepunkter
 • Tar fram kommunikationsstrategier

Implementera och genomföra

 

Jag genomför uppdrag som processledare i samband med utvecklingsarbeten, konceptutveckling och projektansökningar. Jag kan också ta intermsuppdrag för att t.ex. starta en ny verksamhet eller driva en längre utvecklingsprocess.

 

Exempel:

 • Processleder
 • Verkar som utvecklingsledare
 • Kan verka som interimschef